Cysylltu

Cysylltu â’r Gymdeithas

I ymuno â’r Gymdeithas, gweler ein tudalen Aelodaeth

Neu am ragor o wybodaeth amdani, cysylltwch â:

Dr Rhiannon Ifans (Ysgrifennydd Mygedol)
Rhandir
Penrhyn-coch
Aberystwyth
Ceredigion, SY23 3EQ

Ffôn: (01970) 828719
E-bost: rhiannon.ifans@gmail.com