Swyddogion

Swyddogion y Gymdeithas

Llywydd

D. Roy Saer

Is-Lywyddion

Phyllis Kinney

Cadeirydd

Yr Athro E. Wyn James

Is-Gadeirydd

Elen Wyn Keen 

Ysgrifennydd

Dr Rhiannon Ifans
Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ
rhiannon.ifans@gmail.com

Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth

Dr Rhidian Griffiths
Coed y Berllan, Ffordd Bryn-y-môr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2HX

Golygydd Canu Gwerin

Dr Rhiannon Ifans
Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ
rhiannon.ifans@gmail.com