Polisi dychwelyd

Gellir dychwelyd eitemau nad oes arnoch eu heisiau o fewn 14 diwrnod o’u derbyn ac ad-delir eich arian (gan gynnwys cludiant).

Os bydd eitemau’n ddiffygiol neu wedi’u niweidio yn y post, gofynnir i chi eu dychwelyd, os gwelwch yn dda. Anfonir eitemau yn eu lle ac ad-delir y gost o’u dychwelyd.