English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru


Cynhadledd Breswyl 2013


yng Ngwesty Fron Olau, Dolgellau, 28–29 Medi (01341) 422361

Sadwrn, 28 Medi

12.00 p.m.  Cofrestru
12.30 p.m.  Cinio
2.00 p.m.   Siân James: ‘Cerddoriaeth werin: hafan rhag bedlam bywyd’
3.30 p.m.   Te
4.00 p.m.   Dr Rhidian Griffiths: ‘Y Methodistiaid laddodd cerddoriaeth werin Cymru’
5.30 p.m.   Lansio cyfrol Roy Saer, Canu at Iws ac Ysgrifau Eraill
6.00 p.m.   Swper
8.00 p.m.   Cerddoriaeth yn y bar bach yng nghwmni Parti’r Efail

Sul, 29 Medi

8.00 a.m.   Brecwast
9.15 a.m.   Gwasanaeth boreol
9.30 a.m.   Dr E. Wyn James: ‘Y trên ym maledi’r bedwaredd ganrif ar bymtheg’
10.15 a.m.  Coffi
10.45 a.m.  Dr Rhiannon Ifans: ‘Baledi Cenarth’
11.30 a.m.  Cyfarfod Blynyddol
1.00 p.m.   Cinio a chloi’r gynhadledd

Manylion pellach: Dr Rhiannon Ifans, Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3EQ (01970) 828719
Costau’r Gynhadledd: Preswyl £80; Dibreswyl £10 tâl cofrestru ynghyd â chost unrhyw brydau bwyd, ond rhaid rhoi gwybod o leiaf wythnos ymlaen llaw os byddwch am archebu bwyd

Ffurflen Cofrestru
Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration