English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Darlithiau Coffa Amy Parry-Williams


Sefydlwyd Darlith Goffa Amy Parry-Williams yn 1990 er cof am gyn-Lywydd y Gymdeithas. Fe’i traddodir yn yr eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn. O 1990 hyda 2000 cyhoeddwyd y darlithiau ar wahân,ond ers 2001 maent wedi ymddangos yng nghylchgrawn blynyddol y Gymdeithas, Canu Gwerin.

The Amy Parry-Williams Memorial Lecture, established in 1990 in memory of the Society’s former President, is delivered annually at the National Eisteddfod. From 1990 to 2000 the lectures were published separately, but since 2001 they have appeared in the Society’s annual journal, Canu Gwerin. The lectures are in Welsh only.

1990: Canu Jim Cro (Meredydd Evans)
£1.00

Dylanwad caneuon Americanaidd ar ganeuon gwerin Cymru.
The influence of American songs on Welsh folk-song.

1991: Ffiniau (Rhidian Griffiths)
£1.00

Y berthynas rhwng yr alaw werin a’r emyn-dôn yng Nghymru.
The relationship of the folk-song and the hymn-tune in Wales.

1992: Canu at iws (D Roy Saer)
£1.50

Canu’r byd a’r betws a’u cydberthynas.
The relationship between sacred and secular in Welsh folk-song.

1993: Caneuon llafar gwlad ac Iolo a'i fath (Daniel Huws)
£1.50

Gweithgarwch Iolo Morganwg fel casglwr alawon gwerin.
Edward Williams (‘Iolo Morganwg’) as a folk-song collector.

1995: O lafar i lyfr (Phyllis Kinney)
£1.50

Rhai o gasglyddion cynnar alawon Cymreig yn y 18fed ganrif.
Some early collectors of Welsh songs in the 18th century.

1996: Canu Ffolant (Rhiannon Ifans)
(ISBN 0-9510307-6-0)
£3.00

Testunau caneuon Ffolant Cymraeg a thrafodaeth feirniadol.
Texts of Welsh Valentine songs and critical discussion.

1997: Teulu, bro a thelyn (Robin Gwyndaf)
(ISBN 0-9510307-8-7)
£13.95

Portread o Emrys Jones, Llangwm a thraddodiad gwerin ei fro.
A portrait of Emrys Jones, Llangwm and the folk tradition of his area.

1998: Canu'r werin yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru (Aled Lloyd Davies)
(ISBN 0-953-2555-0-6)
£1.50

Traddodiad canu gwerin siroedd Fflint a Dinbych.
The folk-song tradition in Flintshire and Denbighshire.

1999: Meistres Graianfryn (Wyn Thomas)
(ISBN 0-9532555-2-2)
£2.00

Grace Gwyneddon Davies fel casglydd alawon gwerin.
Grace Gwyneddon Davies as a folk-song collector.

2000: Traddodiad Cerdd Cymru (Stephen Rees)
(ISBN 0-9532555-3-0)
£1.50

Datblygiad y traddodiad gwerin offerynnol yng Nghymru.
The development of the instrumental folk tradition in Wales.
Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration