English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Digwyddiadau cynharach


Dyma manylion y digwyddiadau wedi'u trefnu gan y Gymdeithas yn y gorffennol.

Dyma'r digwyddiadau i'r dyfodol

Cynhadledd Rithiol 2020
26 Medi 2020 - 27 Medi 2020

Ein bwriad oedd cynnal Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas dros y penwythnos 26ain-27ain Medi, ond dan yr amgylchiadau, nid yw hynny'n bosibl, wrth reswm. Felly rydym wedi penderfynu gosod tair eitem fideo ar sianel 'YouTube'. Cewch weld y fideos drwy ddilyn y dolen isod:


manylion...

Cymanfaoedd Codi'r Tô - Merêd yn 100
07 Tach. 2019 - 09 Rhag. 2019

Dewch i ddathlu gyda Cymanfaoedd Codi'r To! Noson o ganu gwerin cynulleidfaol hwyliog, led-led y wlad.Pwllheli 7

Tachwedd

Llanerfyl 15 Tachwedd

Caernarfon 22 Tachwedd

Crymych 27 Tachwedd

Dinbych 27 Tachwedd

Tanygrisiau 28 Tachwedd

Aberystwyth 29 Tachwedd

Casnewydd 29 Tachwedd

Pontypridd 6 Rhagfyr

Bala 7 Rhagfyr

Llanegryn 9 RhagfyrTrefnwyd gan Cronfa Genedlaethol William Salesbury
manylion...

Cynhadledd 2019
28 Medi 2019 - 29 Medi 2019

Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth (pnawn Sadwrn)a Chanolfan Merched y Wawr, Aberystwyth (nos Sadwrn a’r Sul)

(cliciwch ar 'manylion' isod am raglen a ffurflen bwcio)
Cyswllt: Dr Rhiannon Ifans, Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3EQ (01970) 828719
manylion...

Gweithgareddau'r Eisteddfod - Sesiwn faledi
09 Awst 2019 13:00

Gwener, 9 Awst, am 13:00: Sesiwn faledi
Ble?: Tŷ Gwerin /

Darlith Eisteddfod Genedlaethol 2019
05 Awst 2019 16:30

Traddodir Darlith Goffa’r Fonesig Amy Parry-Williams ar gyfer 2019 yn ystod Eisteddfod

Genedlaethol Sir Conwy, Llanrwst. Darlithydd: Gerald Morgan. Testun: Baledwyr Dyffryn

Conwy. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Pabell y Cymdeithasau 2 / Societies Pavilion 2

Gweithgareddau'r Eisteddfod - Parti’r Berfeddwlad
05 Awst 2019 17:00

Llun, 5 Awst, am 17:00: Parti’r Berfeddwlad
Ble?: Tŷ Gwerin /

Gweithgareddau'r Eisteddfod - ‘Canu Ffolant Cymru’
04 Awst 2019 14:00

Sul, 4 Awst, am 14:00: ‘Canu Ffolant Cymru’ (Dr Rhiannon Ifans)
Ble?: Tŷ Gwerin /

Cynhadledd 2018
29 Medi 2018 - 30 Medi 2018

Dilynwch y manylion isod am ragor o wybodaeth ac am ffurflen archebu.


Ble?: LLGC (prynhawn Sadwrn) a Chanolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth SY23 1JH (nos Sadwrn a bore dydd Sul)
NLW (Sat p.m.) and the Merched y Wawr Centre, Stryd yr Efail (Saturday eve. and Sunday a.m.)
Cyswllt: Dr Rhiannon Ifans (01970) 828719
manylion...

Darlith Eisteddfod Genedlaethol 2018


07 Awst 2018 15.00

Traddodir Darlith Goffa y Fonesig Amy Parry-Williams ar gyfer 2018 yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol. Darlithydd: Dr Rhian Davies (Cyfarwyddwr Artistig G?yl Gregynog). Testun: Dathlu Bywyd a Gwaith Morfydd Llwyn Owen (18911918). Croeso cynnes i bawb.


Ble?: Eglwys Norwyaidd, Caerdydd

Cynhadledd 2017
23 Medi 2017 - 24 Medi 2017

Dilynwch y manylion isod am ragor o wybodaeth ac am ffurflen archebu:
Ble?: Llyfrgell Genedlaethol Cymru (prynhawn Sadwrn) a Chanolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth SY23 1JH (nos Sadwrn a bore dydd Sul)
Cyswllt: Dr Rhiannon Ifans (01970) 828719
manylion...

Darlith Eisteddfod Genedlaethol 2017
08 Awst 2017 3.00 yp - 08 Awst 2014

Traddodir Darlith Goffa y Fonesig Amy Parry-Williams ar gyfer 2017 ym Mhabell y Cymdeithasau 1 ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern. Darlithydd: Dr Rhidian Griffiths. Testun: 'Y peth byw': ethos casglu'r casglyddion cynnar. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Bodedern

Cynhadledd 2016
24 Medi 2016 - 25 Medi 2016

Dilynwch y manylion isod am ragor o wybodaeth ac am ffurflen archebu
Ble?: Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth SY23 1JH
Cyswllt: Dr Rhiannon Ifans (01970) 828719; rhiannon.ifans@gmail.com
manylion...

Cynhadledd 2015
26 Medi 2015 - 27 Medi 2015

Dilynwch y manylion isod am ragor o wybodaeth ac am ffurflen archebu:
Ble?: Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth / Merched y Wawr Centre, Vulcan St., Aberystwyth
Cyswllt: Dr Rhiannon Ifans (01970) 828719
manylion...

Cynhadledd Breswyl 2014
27 Medi 2014 - 28 Medi 2014

Dilynwch y manylion isod am ragor o wybodaeth ac am ffurflen archebu:
Ble?: Gwesty Fron Olau, Dolgellau
Cyswllt: Dr Rhiannon Ifans (01970) 828719
manylion...

Darlith Eisteddfod Genedlaethol 2014
04 Awst 2014 3.00 yp

Traddodir Darlith Goffa y Fonesig Amy Parry-Williams ar gyfer 2014 ym Mhabell y Cymdeithasau 1 ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli. Darlithydd: Dr Emma Lile. Testun: Casgliadau Cerddorol Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Llanelli

Cynhadledd Breswyl
28 Medi 2013 12.00 yh/pm - 29 Medi 2013

Manylion a ffurflen bwcio . . .
Ble?: Gwesty Fron Olau, Dolgellau
Cyswllt: Dr Rhiannon Ifans, (01970) 828719
manylion...

Darlith Eisteddfod Genedlaethol 2013
05 Awst 2013 1.00 y.h / p.m

Traddodir Darlith Goffa y Fonesig Amy Parry-Williams ar gyfer 2013 yn y Pagoda ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych. Darlithydd: Sioned Webb (gyda chyfraniadau gan Mair Tomos Ifans ac Arfon Gwilym). Testun: Cyflwyniad i alawon sir Ddinbych a'r ardal. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Dinbych / Denbigh

Cynhadledd Breswyl 2011
24 Medi 2011 12.00 yh/pm - 25 Medi 2011

Cynhelir cynhadledd breswyl y Gymdeithas Alawon Gwerin Cymru ar gyfer 2011 yng Ngwesty Fron Olau.
Ble?: Dolgellau
Cyswllt: Dr Rhiannon Ifans, Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ, Tel: (01970) 828719,
manylion...

Darlith Eisteddfod Genedlaethol 2011
01 Awst 2011 11.00 yb/am

Traddodir Darlith Goffa Lady Amy Parry-Williams ar gyfer 2011 yn y Stiwdio ar faes Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro. Darlithydd: Dr Rhiannon Ifans. Testun: 'Merched yr Anterliwtiau'. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Wrecsam / Wrexham

Cynhadledd Breswyl 2010
25 Medi 2010 12.00 yh / pm - 26 Medi 2010

Cynhelir Cynhadledd Breswyl Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru ar gyfer 2010 yng Ngwesty Fron Olau.
Ble?: Dolgellau
manylion...

Cynhadledd Breswyl 2009
26 Medi 2009 12.00 yh / pm - 27 Medi 2009

Cynhelir Cynhadledd Breswyl Gymdeithas Alawon Gwerin Cymru ar gyfer 2009 yng Ngwesty Fron Olau.
Ble?: Dolgellau
manylion...

Cynhadledd Flynyddol 2008
27 Medi 2008 12.00 yh / pm - 28 Medi 2008

Cynhelir Cynhadledd Breswyl Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru ar gyfer 2008 yng Ngwesty Fron Olau.
Ble?: Dolgellau
manylion...

Cynhadledd Flynyddol 2007
29 Medi 2007 12.00 yh / pm - 30 Medi 2007

Cynhelir Cynhadledd Breswyl Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru ar gyfer 2007 yng Ngwesty Fron Olau, Dolgellau.
Ble?: Dolgellau
manylion...

Darlith Eisteddfod Genedlaethol 2007
09 Awst 2007 1.00 yh / pm

Traddodir Darlith Goffa Lady Amy Parry-Williams ar gyfer 2007 ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyffiniau. Y darlithydd yw Delyth G. Morgans a'i thestun fydd 'Caneuon Huw Puw'. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Y Stiwdio
manylion...

Cynhadledd Flynyddol 2006
30 Medi 2006 - 01 Hyd. 2006

Cynhelir Cynhadledd Breswyl Flynyddol Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru eleni yng Ngwesty'r Talbot.
Ble?: Tregaron
manylion...

Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
09 Awst 2006 12.00 hanner dydd / noon

Bydd Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yn dathlu ei chanmlwyddiant gyda rhaglen o recordiadau a datganiadau byw ar Faes yr Eisteddfod. Croeso cynnes i bawb.
manylion...

Tri Mis o Ddalthu Mawr
25 Chwe. 2006 - 22 Ebr. 2006

I ddathlu canmlwyddiant y Gymdeithas, cynhelir tair cynhadledd undydd yng ngwanwyn 2006.
manylion...

Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration