English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Swyddogion y Gymdeithas


Llywydd

D. Roy Saer

Is-Lywyddion

Dr Osian Ellis

Phyllis Kinney

Buddug Lloyd Roberts

Cadeirydd

Gwennan Gibbard

Is-Gadeirydd

Yr Athro E. Wyn James

Ysgrifennydd

Dr Rhiannon Ifans
Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ


Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth

Dr Rhidian Griffiths
Coed y Berllan, Ffordd Bryn-y-môr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2HX

Golygydd Canu Gwerin

Dr Rhiannon Ifans
Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ

Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration