English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Digwyddiadur


Archif digwyddiadau


Cynhadledd 2018
29 Medi 2018 - 30 Medi 2018

Dilynwch y manylion isod am ragor o wybodaeth ac am ffurflen archebu.


Ble?: LLGC (prynhawn Sadwrn) a Chanolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth SY23 1JH (nos Sadwrn a bore dydd Sul)
NLW (Sat p.m.) and the Merched y Wawr Centre, Stryd yr Efail (Saturday eve. and Sunday a.m.)
Cyswllt: Dr Rhiannon Ifans (01970) 828719
manylion...

Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration